Beliggenhed-og-vaerdier-top-full

Beliggenhed og værdier

Køge Søbad ligger ved Køge Marina og indgår i et nyt rekreativt område syd for Køge strand. I det nærværende skitseforslag placeres Søbadet i et bakket klitlandskab, som bredes ud på det nye område. Et strandengslandskab med hjemmehørende plantearter og mulighed for etablering af forskellige rekreative aktiviteter, heriblandt Søbadet.

Søbadet vil med sin beliggenhed ved marinaen bidrage til livet i området og give forbipasserende mulighed for at benytte Søbadet faciliteter, herunder wellness og restaurant.

På Sjælland eksisterer der på nuværende tidspunkt ikke lignende kvalitetsprodukt syd for København, hvorfor Køge med sin nærhed til hovedstaden, havet og naturen vil kunne danne rammen for et projekt som netop dette.